Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Turkish
Turkish
Türkçe Bilgiler
Türkçe Bilgiler
İlgili bilgiler
Türkçe ana sayfa
Sayfanın Üstü

Türkçe - NSW’de çalışmak 

Temel işyeri haklarınız ve sorumluluklarınız

Yasal işyeri haklarınızı bilin

NSW Sanayi İlişkileri’den (NSW Industrial Relations) bir kılavuz

Deneme temelinde çalışmak

Çoğu iş önerileri bir görüşmeden sonra yapılır.

Size iş önerildiğinde, işi yapıp yapamayacağınızı görmek için bir deneme süresi temelinde çalışmanız istenebilir. İşvereniniz deneme süresinin ne kadar olacağını size söylemek zorundadır ve çalıştığınız süre için size ücret ödenmelidir.

Ücretsiz olarak iş deneyimi çalışması yapmanız isteniyorsa bu, okul, TAFE veya üniversite gibi, kayıtlı bir eğitim kurumu aracılığıyla olmalıdır.

İş önerisini yazılı olarak alın

Size bir iş önerildiğinde, çalışacağınız koşulların ve sizden neler yapmanızın beklendiğinin yazılı olarak anlatılmasını işvereninizden istemek iyi olur.

Bu mektup şunları içermelidir:

 • işvereninizin adı
 • işin neler içerdiği ve görevlerinizin listesi
 • saatlik, haftalık veya iki haftalık ücretiniz
 • çalışma saatleriniz
 • geçici mi, tam-gün mü yoksa yarım-gün mü çalışacağınız
 • çalışma koşullarınız
 • hangi çalışma düzenlemeleri çerçevesinde, örneğin yasa kapsamında mı yoksa anlaşmalı mı çalışacağınız.

İş önerisini kabul etmenizden önce

Bir yasa veya bir sözleşme çerçevesinde çalıştırılabilirsiniz. Çalışma koşullarını kabul edeceğiniz bir belge imzalamanız istenirse, önce bunu dikkatle okumalısınız. Özellikle size uygun değilse, hemen imzalamak için kendinizi baskı altında hissetmeyin.

Belgeyi incelemek için işvereninizden zaman isteyin.

Anlaşmayı eve götürüp güvendiğiniz kişilerle birlikte okumakta kendinizi serbest hissedin. Kararınızı vermeden önce hukuksal tavsiye almak isteyebilirsiniz.

İmzalamanız istenen anlaşmanın koşulları hakkında emin değilseniz, 13 13 94’ten Adil Çalışma Bilgilendirme Hattı (Fair Work Infoline) ile ilişkiye geçin.

Hakem kararı veya anlaşma

Kapsamı içinde çalışacağınız düzenleme türü, ya hakem kararı veya bitr anlaşma olabilir.

Yaptığınız işin hangi hakem kararının veya anlaşmanın kapsamı içine girdiğini öğrenin; çünkü bu, size ödenmesi gereken en düşük ücret, ayrıca size ödenmesi gereken tazminat miktarları ve işyereninizin sizden ne yapmanızı bekleyip bekleyemeyeceği gibi şeyleri kapsar.

Hangi hakem kararı kapsamında olduğunuzu veya işyerinizin bir anlaşma kapsamında olup olmadığını öğrenmek için 13 13 94’ten Adil Çalışma Bilgilendirme Hattı’nı arayın.

Ücretiniz

İşvereniniz size, en azından yasa veya anlaşmada saptanmış olan en düşük ücreti veya ‘sözleşmesiz çalışanlar’ için en düşük ulusal ücreti ödemek zorundadır. Bu ücret, yaptığınız işe ve çalışma saatlerinize bağlıdır. Size, en düşük ücretten daha fazlası da ödenebilir.

Ayrıca size belirli görevleri yaptığınız için ödenek, düzenli saatleriniz dışında çalıştığınız için fazla mesai ücreti veya geceleri, hafta sonları ya da tatillerde çalıştığınız için tazminat ödenebilir.

İşvereniniz size düzenli olarak ödeme yapmalı ve talep ettiğinizde, en az iki haftada bir ödeme yapmalıdır.

İşvereniniz, yazılı olarak kabul etmediğiniz veya yasanın gereği olmaması durumunda, ücretinizden herhangi bir kesinti yapamaz. Yıllık tatil ücretinizden hiç bir kesinti yapılamaz.

Ödemeniz nakit olarak, çekle veya para banka hesabınıza yatırılarak yapılmak zorundadır.

İşvereniniz, ücretinizi aldığınızda size, yapılan ödemeyi açıklayan bir ücret bordrosu vermek zorundadır.

Ulusal İstihdam Standartları (National Employment Standarts)

Özel sektör işverenine çalışan tüm işçilere on Ulusal İstihdam Standartı (NES) uygulanır.

NES kapsamında çalışanların, yasal olarak hakları olan minimum çalışma koşulları vardır.

Hakem kararlarında veya anlaşmalarında saptanmış olan ücret oranları veya en düşük ulusal ücret ile birlikte NES, işverenin bir işçinin aleyhine olacak şekilde değiştiremeyeceği bir güvenlik ağı oluşturur.

Ulusal İstihdam Standartları her işçi için neler sağlar?

On NES her özel sektör çalışanına şunları sağlar:

1. Haftalık en fazla çalışma saati – haftada 38 saat, artı makul ek saatler.

2. Esnek çalışma düzenlemeleri için istek – okul yaşından küçük bir çocuğun veya 18 yaşından küçük engelli bir çocuğun anababaları veya bakıcılarının, çocuğun bakımına yardımcı olacak şekilde çalışma düzenlemelerinde değişiklik yapılmasını istemesini olanaklı kılar.

3. Anababa izni ve ilgili haklar – her çalışan için 12 aya kadar ücretsiz izin, artı ek 12 ay ücretsiz izin isteme hakkı, artı diğer tür annelik, babalık izni ve evlat edinmeye ilişkin izin.

4. Yıllık izin – yılda 4 haftalık ücretli izin, artı belirli vardiya işçileri için ek bir hafta.

5. Kişisel izin/bakıcı izni ve mazeret izni – 10 günlük ücretli kişisel izin / bakıcı izni, istenildiği şekilde 2 günlük ücretsiz bakıcı izni ve istenildiği şekilde iki günlük mazeret izni (geçici çalışanlar için ücretsiz).

6. Toplum hizmetleri izni – gönüllü acil etkinlikler için ücretsiz izin ve jüri hizmeti için 10 güne kadar ücret alma hakkı ile jüri hizmeti izni.

7. Uzun hizmet izni – uzun hizmet iznini biriktirme hakkı.

8. Resmi tatiller – 8 ulusal resmi tatil günlerinde, artı herhangi bir eyalet ve yerel resmi tatil günlerinde ücretli izin.

9. İşten çıkartma bildirimi ve ihtiyaç fazlası nedeniyle işten çıkartma ücreti – 4 hafta önceden işten çıkartma bildirimi (çalışan 45 yaşından büyükse ve en az 2 yıllık sürekli hizmeti varsa, 5 hafta) ve 16 haftaya kadar işten çıkartma ücreti, ki bunların her ikisinde de hizmetin uzunluğu temel alınacaktır.

10. Adil Çalışma Bilgilendirme Beyanı’nın sağlanması (Adil Çalışma Bilgilendirme Beyanı) – işverenler her yeni çalışana bunu sağlamak zorundadır.

Geçici işçiler

Geçici işçiler, hastalık izni ve diğer izinleri, işten ayrılmada bildirim süresini ve çalışma güvencesini almadıklarından, bunun tazmin edilebilmesi için prim denilen ek bir ücret alır.

İşyeri sorumluluklarınız

Bir çalışan olarak işvereniniz tarafından verilen yasal ve akla yatkın yönergelere uymak ve işyerini güvenlikli ve sağlıklı bir şekilde korumak üzere onunla birlikte çalışmak zorundasınız.

İşinizi sona erdirmek

İşiniz, tercihen yazılı olarak uygun bir süre önceden bildirimde bulunularak siz veya işvereniniz tarafından sona erdirilebilir. Bildirim süreleri için yasa veya anlaşmanızı kontrol edin.

İşveren:

 • sabit süreli çalışma sözleşmenizin süresi dolmuşsa
 • kötü veya memnuniyet vermeyecek şekilde çalışma nedeniyle
 • tıbbi nedenlerle, görevlerinizi artık yerine getiremiyorsanız (ancak, işyerinde bir sakatlanmanın meydana gelmesinden sonraki altı ay içinde değil)
 • bildirimde bulunmadan işten çıkartmayla sonuçlanabilen kaba ve kasıtlı kötü davranış nedeniyle sizi işten çıkartabilir.

Ayrıca, iş geriye gidiyorsa veya işletme yeniden yapılandırılıyor ve sizin işiniz ortadan kalkıyorsa, işten çıkartılabilirsiniz. Buna, çalışan fazlası nedeniyle çıkarma, denir.

Uygulanabilecek ek ücretler için hakem kararınızı veya anlaşmanızı ve NES’i kontrol edin.

Yararlı internet siteleri ve ilişkiler

NSW Sanayi İlişkileri
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Adil Çalışma İnternet Sitesi
www.fairwork.gov.au

Adil Çalışma İnternet Sitesi
Tel: 13 13 94