Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
English

Lea Fakatonga - Tongan 

Ko e  fakamatala mahu’inga fekau’aki mo e ngaahi liliu ki he ngaahi lao ki he ngāue’angá

Me i he ‘aho 1 ‘o Sanuali 2010, ko e ngaahi ngāue’anga kotoa pē ‘i Niusauele mo ‘enau kau ngāue na’a nau ngāue’aki ‘a e founga vā-fakangāue fakasiteiti kimu’á (‘oku lahi ‘eni kiate kinautolu ‘oku nau ngāue fakataautaha pē kiate kinautolú pea mo e ngaahi kautaha hoa-ngāue [partnerships]) te nau liliu ki he founga fo’ou fakafonua ko ia ko e Fair Work.

Kapau na’e ngāue’aki ‘e ho’omou ngāue’angá ‘a e ngaahi lao fakangāue ‘a Niusauelé, ‘oku ‘i ai ha ngaahi fakamatala mahu’inga ‘oku fiema’u ke ke ‘ilo’i ke fakapapau’i ‘oku ke mateuteu ki he liliu ki he founga fo’ou fakafonuá.

Ko e ngaue ‘i Niusauelé - Working in NSW