Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
Somali

Soomaali - Somali 

Macluumaad muhiim ah oo ku saabsan isbedelada sharciyada goobta shaqada

Laga bilaabo 1 Janaayo 2010, dhammaan looshaqeeyayaasha iyo shaqaalaha NSW oo ay hore u dabooli jirtay nidaamka xiriirka warshedaha ee gobolka (oo badanaa ahaa dadka kaligood ganacsada iyo shirkadaha) waxay u gudbayaan nidaamka Cadaalada Shaqada qaranka ee cusub.

Haddii goobtaada shaqada ay dabooleysay Shuruucda xiriirka shaqada ee NSW, waxaa jira macluumaad muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad ogaato si loo hubiyo inaad diyaar u tahay u gudubka qorshaha cusub ee qaranka.

Ka shaqeynta NSW - Working in NSW