Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Serbian
Serbian

Cрпском - Радити у Новом Јужном Велсу 

Ваша основна права и одговорности на радном месту

Упознајте се са својим законским радним правима

Водич припремила Канцеларија за радне односе у Новом Јужном Велсу (NSW Industrial Relations)

Почињање пробног радног односа

Већина понуда за посао се даје након интервјуа.

Када вам буде понуђен посао од вас се може тражити да будете на пробном раду да би се видело да ли тај посао можете да радите. Ваш послодавац мора да вам каже колико пробни рад траје и за сав обављени рад морате да будете плаћени.

Ако се од вас тражи да на пракси радите без плате, то мора да буде организовано преко регистроване образовне организације за обуку, нпр. школе, TAFE-а или факултета.

Тражите писмену понуду посла

Када вам посао буде понуђен, није лоша идеја да од послодавца тражите да вам написмено објасни услове под којима ћете радити и шта ће се од вас очекивати да радите.

У писму треба да се наведе:

 • име послодавца;
 • шта се ради у оквиру посла и списак ваших дужности;
 • колико ћете бити плаћени на сат, недељу или две недеље;
 • ваше радно време;
 • да ли сте радник на повремено, са пуним или скраћеним радним временом;
 • услови запослења;
 • како је ваше запослење регулисано, на пример на основу уговора или колективног договора са синдикатом (award).

Пре него што пристанете на понуђени посао

Можете да будете запослени на основу колективног договора са синдикатом или уговора. Ако се од вас тражи да потпишете документ којим пристајете на радне услове, треба прво пажљиво да га прочитате. Нисте обавезни да га одмах потпишете, нарочито ако вам не одговара.

Тражите од свог послодавца да вам да времена да о документу размислите.

Слободно однесите уговор кући и тражите од других људи у које имате поверења да га прочитају. Можда ћете хтети да тражите правни савет пре него што донесете одлуку.

Ако вам услови описани у уговору који треба да потпишете нису јасни назовите Саветодавну службу за праведне радне односе (Fair Work Infoline) на 13 13 94.

Колективни договор или уговор?

Врста уговора на основу којег радите може да буде договор са синдикатом или уговор.

Сазнајте да ли се на ваш посао односи договор са синдикатом или уговор, пошто то регулише услове као што су минимална плата коју морате да примате, плата за прековремени рад која треба да вам се плати,  као и шта ваш послодавац може од вас да очекује да радите и шта не могу од вас да захтевају.

Назовите Fair Work Infoline на 13 13 94 да бисте сазнали који договор са синдикатом се односи на вас или ако се на ваше радно место односи уговор.

Ваша плата

Ваш послодавац мора да вам плати бар минималну плату прописану колективним договором или уговором, или националну минималну плату за раднике који не раде под колективним уговором. Плата зависи од врсте посла који обављате и времена проведеног на послу. Можда ћете бити плаћени више од минималне плате.

Такође можете да примате новчану накнаду за обављање одређених задатака, плату за прековремени рад ван редовног радног времена или већу сатницу за рад ноћу, викендом или на државне празнике.

Ваш послодавац мора да вас плаћа редовно и, уколико то захтевате, да вас плаћа бар једном на две недеље.

Ваш послодавац не може да одбије део ваше плате уколико ви на то не пристанете написмено или се то захтева законски. Од плате не може да се одбија док примате плату за годишњи одмор.

Морате да будете плаћени у готовини, чеком или да се плата уложи на ваш банковни рачун.

Када примите плату ваш послодавац мора да вам да платни одсечак у коме се тачно објашњава шта вам је плаћено.

Национални стандарди за запослење (National Employment Standards)

Десет стандарда National Employment Standards (NES) односе се на раднике који раде у приватном сектору.

На основу NES-а запосленима се гарантују нимимални радни услови на које имају право на основу закона.

У комбинацији са платом одређеном колективним уговором или уговором, или минималном националном платом, NES стандарди пружају безбедносну мрежу коју послодавац не може да мења да би погоршао радне услове/права радника.

Шта национални стандарди за запослење обезбеђују сваком раднику?

Десет NES стандарда сваком раднику у приватном сектору обезбеђују:

 1. Максимално недељно радно време – 38 сати недељно, плус прихватљив прековремени рад.
 2. Захтевање флексибилних радних услова – чиме се родитељима и старатељима деце млађе од школског узраста или деце млађе од 18 година са инвалидношћу дозвољава да захтевају радне услове који им омогућавају да се брину за децу.
 3. Родитељски одмор и за то везане повластице – до 12 месеци неплаћеног одсуства за сваког радника, плус право да се тражи додатних 12 месеци неплаћеног рада и друге врсте одсуства за мајке, очеве и особе које усвајају децу.
 4. Годишњи одмор – 4 недеље плаћеног  годишњег одмора, плус додатна недеља за одређене раднике који раде на смене.
 5. Лични/старатељски одмор и одсуство одобрено за посебне случајеве (тзв. одсуство дато из сажаљења) - 10 дана плаћеног личног/старатељског одмора, два дана неплаћеног старатељског одсуства ако је потребно, и два дана у посебним случајевима (неплаћено за повремене раднике).  
 6. Одмор за служење друштвених обавеза – неплаћени одмор за волонтерско служење у ванредним ситуацијама и одсуство за поротнике са правом на плату до 10 дана служења као поротник.
 7. Минули стаж – право на акумулацију минулог стажа.
 8. Државни празници – плаћени слободни дан за 8 националних државних празника и друге празнике који важе за локално подручје или савезну државу.
 9. Давање отказа и исплата отпремнине – отказни рок до 4 недеље (5 недеља ако је радник старији од 45 година и био је у радном односу бар 2 године пре прекида) и до 16 недеља отпремнине, што зависи од дужине радног односа.
 10. Давање информација о праведним радним односима (Fair Work Information Statement) – послодавци морају да дају ову изјаву свим новим радницима.

Повремени радници

Повремени радници се плаћају више, што се назива допунско плаћање (loading), да би се надокнадило то што немају плаћено одсуствовање, као што је боловање и друге врсте одсуствовања, што не постоји отказни рок и што им запослење није загарантовано.

Ваше одговорности на радном месту

Као запослени морате да поштујете законске и прихватљиве захтеве које вам даје ваш послодавац и да са њима сарађујете да би се одржала безбедна и здрава радна средина.

Прекид радног односа

Радни однос можете да прекинете ви или ваш послодавац давањем прописаног отказног рока, пожељно је написмено. За отказне рокове проверите колективни договор или уговор.

Послодавац може да да отказ:

 • aко је ваш уговор на одређено време истекао;
 • у случају лошег и незадовољавајућег квалитетa рада;
 • из здравствених разлога, ако не можете више да обављате своје радне дужности (али не у првих шест месеци од када сте били повређени на раду);
 • за знатно и намерно кршење правила понашања на раду, што може да доведе до отказа без давања отказног рока.

Такође може да вам се да отказ ако бизнис пође на горе, ако дође до реорганизације бизниса или ваш посао више не постоји. То се зове отпремнина.

Проверите свој колективни договор или уговор, и NES за додатне исплате које се на ово односе.

Корисни вебсајти и контакти

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
Тел: 13 13 94