Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Persian

فارسی - کار کردن در نیو سات ویلز 

حقوق و مسئولیت‌های اساسی شما در محل کار

حقوق قانونی خود در محل کار را بدانید

رهنمودی از روابط صنعتی نیو سات ویلز (NSW Industrial Relations)

شروع به کار به صورت آزمایشی

استخدام در بیشتر شغلها بعد از یک مصاحبه پیشنهاد می‌شود.

وقتی شغلی به شما عرضه می‌شود ممکن است از شما خواسته شود که مدتی را به صورت آزمایشی کار کنید تا معلوم شود که می‌توانید آن کار را انجام دهید. کارفرمای شما باید به شما بگوید که مدت آزمایش صلاحیت چقدر خواهد بود و باید برای هر کاری که انجام می‌دهید مزد دریافت کنید.

اگر از شما خواسته شود که بدون مزد برای به دست آوردن تجربه کار کنید، این درخواست باید از طریق یک سازمان آموزشی و کارآموزی ثبت شده مثل مدرسه، TAFE یا دانشگاه باشد.

پیشنهاد استخدام را به صورت کتبی بگیرید

وقتی شغلی به شما عرضه می‌شود، ایده خوبی است که از کارفرمایتان بخواهید شرایطی را که شما تحت آن کار خواهید کرد و آنچه را که از شما انتظار می‌رود کتباً توضیح دهد.

آن نامه باید حاوی این اطلاعات باشد:

- نام کارفرمای شما

- شغل شامل چه چیزهایی است و فهرست وظایف شما

- مقدار پولی که برای هر ساعت، هفته یا هر دو هفته دریافت خواهید کرد

- ساعات کار شما

- اینکه آیا کار شما به صورت گهگاه، نیمه وقت یا تمام وقت است

- شرایط استخدام شما

- ترتیبات استخدامی که شما تحت آن کار خواهید کرد، مثل شرایط عمومی استخدام یا یک قرارداد.

قبل از قبول پیشنهاد استخدام

شما ممکن است تحت شرایط عمومی استخدام یا یک قرارداد استخدام شوید. اگر از شما خواسته شود که سندی را امضا کرده و به موجب آن با شرایط کاری بخصوصی موافقت کنید، باید آن را به دقت بخوانید. احساس نکنید که تحت فشار هستید تا آن را بلافاصله امضا کنید، بخصوص اگر مناسب شما نیست.

از کارفرمایتان خواهش کنید که برای بررسی آن سند به شما وقت بدهد.

به خودتان اجازه بدهید که سند را به خانه برده و از افراد دیگری که مورد اعتماد شما هستند بخواهید که آن را با شما بخوانند. قبل از اینکه تصمیم خود را بگیرید ممکن است بخواهید راهنمایی حقوقی دریافت کنید.

اگر در باره شرایط قراردادی که از شما خواسته شده است امضا کنید مطمئن نیستید، با تلفن اطلاعات کار منصفانه (Fair Work Infoline) شماره 13 13 94 تماس بگیرید.

شرایط عمومی استخدام یا قرارداد؟

ترتیباتی که تحت آن کار می‌کنید ممکن است شرایط عمومی استخدام یا یک قرار داد باشد.

پیدا کنید که کاری که شما انجام می‌دهید زیر پوشش کدام شرایط عمومی استخدام یا قرارداد است چون شامل چیزهایی مثل حد اقل حقوقی که باید به شما پرداخت شود، نرخهای جریمه‌ای که باید آن هم به شما پرداخت شود می‌باشد و  مشخص می‌کند که کارفرمای شما می‌تواند انتظار انجام چه کارهایی را از شما داشته باشد و آنچه که نمی‌تواند از شما انتظار انجام آن را داشته باشد.

به Fair Work Infoline شماره 13 13 94 تلفن بزنید تا بدانید که زیر پوشش کدام شرایط عمومی استخدام هستید یا اینکه آیا محل کار شما تحت پوشش یک قرارداد است.

مزد شما

کارفرمای شما باید حداقل کمترین نرخ مزدی که در شرایط عمومی استخدام یا قرارداد شما قید شده است یا کمترین مزد سراسری برای کارکنانی که مشمول شرایط عمومی استخدام نیستند را به شما بپردازد. این نرخ به نوع کاری که انجام میدهید و زمان کارتان بستگی دارد. ممکن است بیشتر از کمترین نرخ به شما پرداخت شود.

ممکن است کمک هزینه‌هایی نیز برای انجام بعضی وظایف، حقوق اضافه کاری برای کار کردن در ساعات خارج از ساعات عادی کارتان یا نرخهای جریمه‌ای برای کار کردن در شب، آخر هفته یا تعطیلات عمومی به شما پرداخت شود.

کارفرمای شما باید بطور مرتب و، در صورت مطالبه شما، حد اقل هر دو هفته یکبار مزد شما را بپردازد.

کارفرمای شما نمی‌تواند هیچ مبلغی را از مزد شما کسر کند مگر شما کتباً با آن موافقت کرده باشید یا قانون ایجاب کند. از پول تعطیلات سالانه شما نمی‌شود هیچ مبلغی را کسر کرد.

مزد شما باید به صورت نقدی یا چک پرداخت شود یا به حساب بانکی شما واریز شود.

وقتی مزدتان را دریافت می‌کنید کارفرمای شما باید یک برگه پرداخت به شما بدهد که دقیقاً توضیح دهد که پول برای چه کاری به شما پرداخت می‌شود.

استانداردهای استخدام ملی (National Employment Standards)

ده National Employment Standards - NES شامل همه کارکنانی که برای یک کارفرما در بخش خصوصی کار می‌کنند می‌شود.

تحت NES کار کنان شرایط کاری معینی را بعنوان حد اقل دارند که قانوناً مستحق آن هستند.

همراه با نرخهای مزد که در شرایط عمومی استخدام یا قرارداد آنها ذکر شده یا کمترین مزد سراسری، NES یک تور ایمنی ایجاد میکند که کارفرمایان نمیتوانند تغییر دهند تا به کارگر زیان بزنند.

استانداردهای ملی استخدام چه چیزهایی را برای هر کارگر تامین می‌کنند؟

چیزهایی که ده NES برای هر کارگر تامین می‌کنند عبارتند از:

1. حد اکثر ساعات کار در هفته هفته‌ای 38 ساعت به اضافه ساعات اضافی  معقول.

2. درخواست برای ترتیبات کاری قابل انعطاف اجازه می‌دهد که والدین یا مراقبین کودکان زیر سن مدرسه یا کودکان زیر 18 ساله معلول درخواست کنند که بمنظور کمک به مراقبت از کودکشان تغییراتی در ترتیبات کاری داده شود.

3. مرخصی بار آوردن فرزند و استحقاق‌های مربوط به آن تا 12 ماه مرخصی بدون حقوق برای هر کارمند به اضافه حق درخواست 12 ماه مرخصی بدون حقوق بیشتر به اضافه شکلهای دیگر مرخصی مادری، پدری یا مرخصی مربوط به فرزندی قبول کردن یک کودک.

4. مرخصی سالانه 4 هفته مرخصی با حقوق در سال، به اضافه یک هفته بیشتر برای بعضی کارکنانی که نوبتی کار می‌کنند.

5. مرخصی شخصی/مراقب و مرخصی ارفاقی 10 روز مرخصی با حقوق شخصی/مراقب در سال، دو روز مرخصی مراقب بدون حقوق هر گاه مورد لزوم باشد و دو روز مرخصی ارفاقی (بدون حقوق برای کارکنان گهگاه) مورد لزوم است.

6. مرخصی خدمات اجتماعی مرخصی بدون حقوق برای فعالیت‌های داوطلبانه در مواقع اضطراری و مرخصی برای عضویت در هیئت منصفه با استحقاق حد اکثر 10 روز حقوق برای خدمت در یک هیئت منصفه.

7. مرخصی خدمت طولانی استحقاق جمع کردن مرخصی خدمت طولانی.

8. تعطیلات عمومی یک روز تعطیل با حقوق در هر یک از 8 روز تعطیلات عمومی ملی به اضافه هر تعطیل عمومی ایالتی یا محلی.

9. اخطار پایان استخدام و پرداخت در صورت اخراج بدلیل عدم نیاز یا افزونگی  - اخطار پایان استخدام از حد اکثر 4 هفته قبل (5 هفته در صورتیکه کارمند بیشتر از 45 سال عمر و حد اقل 2 سال خدمت مداوم داشته باشد) و  پرداخت افزونگی تا حد اکثر 16 هفته حقوق که هر دوی آن به طول خدمت بستگی دارد.

10. تهیه یک بیانیه اطلاعاتی کار منصفانه (Fair Work Information Statement) – کارفرمایان باید این بیانیه را به همه کارکنان جدید بدهند.

کارکنان گهگاه

کارکنان گهگاه برای جبران عدم دریافت مرخصی با حقوق مثل مرخصی بیماری و مرخصی‌های دیگر، نداشتن مدتی برای اخطار پایان استخدام و نداشتن تضمین استخدام یک پرداخت اضافی به نام گرانباری (loading)  دریافت می‌کنند.

مسئولیت‌های شما در محل کار

بعنوان یک کارمند شما باید از هر دستور قانونی و معقولی که کارفرمای شما می‌دهد اطاعت کنید و با او برای حفظ یک محل کار امن و سالم همکاری کنید.

پایان دادن به استخدامتان

استخدام شما می‌تواند با دادن اخطار قبلی مناسب توسط شما یا کارفرمایتان، ترجیحاً به صورت کتبی، پایان داده شود. برای آگاهی از مدت اخطار مورد لزوم شرایط عمومی استخدام یا قرارداد خود را چک کنید.

کارفرما می‌تواند در شرایط زیر شما را منفصل کند:

- اگر قرارداد استخدام مدت دار شما به تاریخ معین پایان آن رسیده باشد

- عملکرد کاری بد یا غیر رضایتبخش

- به دلایل پزشکی اگر شما دیگر نمی‌توانید وظایفتان را انجام دهید (اما نه در ظرف شش ماه از وقوع یک جراحت در محل کار)

- برای سوء رفتار عمده یا عمدی که می‌تواند منجر به اخراج بدون اخطار شود.

در صورت رکود اقتصادی در بیزینس یا تغییر سازمان بیزینس طوریکه شغل شما دیگر در آن وجود نداشته باشد نیز ممکن است شما منفصل شوید. این به نام افزونگی یا اخراج بدلیل عدم نیاز شناخته می‌شود.

برای آگاهی در باره هر پرداخت اضافی دیگری که ممکن است شامل حال شما باشد شرایط عمومی استخدام یا قرارداد خود و NES را چک کنید.

وب سایت‌ها و مراجع تماس مفید

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
تلفن: 13 13 94