Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Nepalese

Nepali - न्यु साउथ वेल्स (NSW) मा काम गर्दा 

तपाईको कार्य स्थलको आधारभुत अधिकारहरु र जिम्बेवारीहरु

तपाईको कार्यस्थलको कानूनी अधिकारहरुको ज्ञान राख्नुहोस

न्यु साउथ वेल्स (NSW)औद्योगिक सम्बन्ध (NSW Industrial Relations) बाट एउटा मार्ग दर्शन।

परीक्षणको रुपमा काम सुरु

प्रायजसो नोकरीको प्रस्ताव अन्तर्वार्ता पछि दिईन्छ।

जब एउटा नोकरीको प्रस्ताव दिईन्छ, यदि तपाईले काम गर्न सक्नु हुन्छ हुँदैन हेर्नकोलागि तपाईलाई पूर्व परिक्षण वा  परिक्षणको रुपमा काम गर्नलाई पनी सोधिन सक्नेछ। तपाईको रोजगारदाताले तपाईलाई  पूर्व परिक्षण वा  परिक्षणको अवधि कति हुनेछ र तपाईले जुनसुकै काम गरेपनी तपाईलाई भुक्तानी हुनुनै पर्नेछ।

यदि तपाईलाई तालिमको लागि तलब बिनानै काम गर्न भनेमा, यो दर्ता भएको शैक्षिक तालिम संस्था जस्तै बिद्यालय, TAFE  वा विश्चविद्यालय को मार्फत आउनु पर्नेछ।

नोकरीको प्रस्ताव लिखित रुपमा लिनुहोला

जब तपाईलाई नोकरी को प्रस्ताव पेश गरिन्छ, तपाईको रोजगारदाता संग काम गर्दाको शर्तहरु र तपाईबाट के आपेक्षा राखेका छन् लिखित रुपमा उल्लेख गर्नु राम्रो उपाय हो।

चिठ्ठीमा संलग्न हुनै पर्ने कुराहरु:

 • तपाईको रोजगार दाताको नाम
 • काममा के कुरा संलग्न छ र तपाईको अभिभाराहरुको सूची
 • हरेक घण्टा, हप्ता वा पाक्षिकको तपाईलाई कति तलब दिईन्छ,
 • तपाईको कामको घण्टाहरु
 • तपाई नैमित्तिक, अर्ध समय वा पूरा समय के हो
 • तपाईको रोजगारको शर्तहरू
 • तपाईको कुन मातहतको रोजगार व्यवश्थापन अन्तर्गत काम गर्नु पर्ने हो, उदारहणको लागि कुन ईनाम वा व्यवश्था अन्तर्गत हो।

तपाईले नोकरीको प्रस्ताव मञ्जुर गर्नु अघी

तपाईलाई ईनाम वा करार अन्तर्गत रोजगार दिएको हुन सक्दछ। यदि तपाईलाई कुनै काजपत्रमा कामको शर्तहरुमा मञ्जुर गर्नु भनी हस्ताक्षर गर्नु भनेमा, तपाईले पहिला खुबै ध्यानपूर्वक पढ्नु पर्दछ। विषेश गरि यदि तपाईले मिल्दैन भने, सिधै हस्ताक्षर गर्ने कर गरेको अनुभव नगर्नुहोला, 

तपाईको रोजगारदातालाई कागतजातमा विचारगर्ने समय माग्नुहोला।

करारलाई घरमा लग्न स्वतन्त्र ठान्नुहोला र तपाईले विश्वास गर्ने व्यक्ती संग संग संगै पढ्नुहोला। तपाईले निर्णय गर्नु अघी कानूनी परामर्श पनी लिन सक्नुहुनेछ।

यदि तपाईलाई हस्ताक्षर गर्ने सम्झौताको शर्तहरु प्रती पक्का नहुनु भएमा, फयर वर्क्स् ईनफोलाईन  (Fair Work Infoline) लाई 13 13 94. मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ।

ईनाम वा कबुलियतनामा ?

तपाईले काम गर्ने मातहतको करार ईनाम वा सम्झौता हुन सक्दछ।

तपाईले गर्ने काम कुन ईनाम वा सम्झौता अन्तर्गत पर्दछ पत्ता लगाउनुहोला, यसले तपाईले पाउने न्यूनतम तलब, तपाईले भुक्तानी पाउनुनै पर्ने थप (बढी) दरको र तपाईको रोजगारदाताले तपाई बाट आपेक्षा राख्ने र उनिहरुले के आपेक्षा गर्न सक्दैनन् भन्ने कुराहरु समेटेको हुन्छ।

तपाई कुन ईनाममा पर्नुहुनेछ वा यदि तपाईको कार्यस्थल उक्त करार अन्तर्गत परेको छ छैन पत्ता लगाउन Fair Work Infoline को 13 13 94 मा सम्पर्क गर्नुहोला।

तपाईको तलब

तपाईको रोजगारदाताले तपाईको ईनाम वा करार वा ‘ईनाम रहित’ कामदारहरुलाई न्यूनतम राष्ट्रिय ज्यालामा उल्लेखित कम्तिमा पनी न्यूनतम दरको तलब दिनै पर्दछ। यो दर तपाईले गर्ने कामको प्रकारमा र तपाईले काम गरको समयमा निर्भर गर्दछ। तपाईले न्यूनतम दर भन्दा बढी पनी तलब पाउन सक्नुहुनेछ।

केहि निश्चित काम गरेवापत तपाईलाई भत्ता पनी दिईएको हुन सक्दछ, तपाईको नियमित समय भन्दा बाहिर को समयमा वा रातमा, हप्ताको विदा दिन (शनिवार/आईतबार) वा सार्वजनिक बिदाको दिन काम गरेमा थपसमय बराबरको तलब पाउनुहुनेछ।

तपाईको रोजगारदाताले तपाईलाई नियमित रुपमा भुक्तानी गर्नै पर्दछ, यदि तपाईले माग गरेको खण्डमा पाक्षिकको एक पटक भुक्तानी गर्नै पर्नेछ।

तपाईले लिखित रुपमा मञ्जुर गरेको वा कानून द्वारा नै पालन गर्नुपरेको बाहेक तपाईको रोजगारदाताले तपाईको तलब बाट कुनैपनी पैसा घटाउन पाऊँदैन।

तपाईलाई नगद, चेक वा तपाईको बैङ्क खातामा राखिदिनु पर्दछ।

तपाईको रोजगारदाताले तपाईलाई भुक्तानीको रसिद (पे सिल्प) दिनु पर्दछ जसले तपाईलाई ठिक कति भुक्तानी गरेको हो उल्लेख गर्दछ।

राष्ट्रिय रोजगारी प्रमापक (National Employment Standards)

जो निजि क्षेत्रका रोजगारदाताहरु संग काम गर्दछन् उनिहरु सबैलाई दश National Employment Standards (NES) लागु हुन्छ।

NES अन्तर्गत, कामदारहरुको केहि तोकिएका न्यूनतम शर्तहरु हुन्छन् जुन तिनिहरुले कानूनी रुपमै पाउँदछन्।

ईनाम वा करार वा न्यूनतम राष्ट्रिय ज्यालामा तिनिहरुको संयुक्त तलबको दर उल्लेखित हुन्छ, NES ले यस्तो सुरक्षित घेरा बनाई दिन्छ जुन रोजगारदाताले कामदारको बेफाईदा हुनेगरि परिवर्तन गर्न पाऊँदैनन्।

राष्ट्रिय रोजगारी प्रमापक (National Employment Standards) ले हरेक कामदारलाई के प्रदान गर्दछ?

हरेक निजि क्षेत्रका कामदारलाई दश NES ले उपलब्ध गराउने कुराहरु:

१. हप्ताको अधिकतम काम गर्ने समय – हरेक हप्ताको ३८ घण्टा, सुहाउँदो थप घण्टाहरु।

२. लचिलोपनको कार्य व्यवश्थाको लागि अनुरोध – पाठशाला जाने उमेर वा १८ बर्ष मुनिका अशक्त बालबालिकाको आमाबुबा वा हरेचाह गर्नेहरुले उनिहरुलाई बालबालिकाहरुको हरेचाह गर्न काम गर्ने व्यवश्थामा परिवर्तन गर्न अनुरोध गर्ने सक्दछन्।

३. अभिभाबकको बिदा र सम्बन्धित कानूनी हकहरु – हरेक कामदारलाई १२ महिना सम्मको बेतलबी बिदा, थप १२ महिनाको बेतलबी बिदाको का साथै अन्य मातृत्व, पितृत्व र ग्रहण सम्बन्धी बिदाको लागि अनुरोध गर्न सक्ने अधिकार छ।

४. बार्षिक बिदा – बर्षको ४ हप्ता तलबी बिदा, केहि तोकिएका सिफ्ट कामदारहरुलाई थप एक हप्ता बिदा।

५. व्यक्तिगत/हेरचाहकको बिदा र कारुणिक बिदा – १० दिनको तलबी व्यक्तिगत/हेरचाहकको बिदा, चाहेको खण्डमा दुई दिन बेतलबी हेरचाहकको बिदा र दुई दिनको कारुणिक बिदा (नैमित्तिकहरुलाई बेतलबी) चाहिन्छ।

६. सामाजिक सेवा बिदा – ऐच्छिक आकस्मिक कृयाकलापहरुको लागि बेतलबी बिदा र १० दिन सम्मको जुरी सेवाकोलागि कानूनी हकको रुपमा तलबी बिदा।

७. लामो अबधिको सेवाको बिदा – कानून बमोजिम लामो सेवाको बिदा संञ्चित गर्ने हक।

८. सार्वजनिक बिदाहरु – ८ राष्ट्रिय सार्वजनिक बिदाहरुको तलबी बिदाका साथै कुनै प्रदेश वा स्थानिय सार्वजनिक  बिदाहरु।

९. समाप्तिको सूचना र अवकास को भुक्तानी – ४ हप्ता सम्मको समाप्तिको (४५ बर्ष माथीका र २ बर्ष सम्म लगातार सेव गरेकाहरुलाई ५ हप्ताको) र १६ हप्ता सम्मको अवकासको भुक्तानी, यि दुबै सेवाबधीको आधारमा हुनेछ।

१०. निश्पक्ष कार्य जानकारी को विवरण विधान (Fair Work Information Statement) – रोजगारदाताहरुले सबै नयाँ कामदारहरुलाई यो विवरण उपलब्ध गराउनु पर्दछ।

नैमित्तिक कामदारहरु

नैमित्तिक कामदारहरुलाई तलबी बिदा नदिईने हुनाले जस्तै बिरामी बिदा र अन्य बिदाहरु, अवकासको सूचनामा समय नभएको र रोजगारको कुनैपनी पक्का नभएकोले त्यसको सोधभर्ना गर्न थप भुक्तानी प्राप्त गर्दछन्, यसलई लोडिंग (loading) भनिन्छ।

तपाईको कार्यस्थको उत्तरदायित्वहरु

कामदारको नाताले, तपाईको रोजगारदाताले दिएको कुनैपनी कानूनी र सुहाउँदो आदेशहरुको पालना गर्नु पर्दछ र सुरक्षित र स्वास्थ्य कार्यस्थल कायम गर्न उनिहरु संग काम गर्नु पर्दछ।

तपाईको रोजगारीको अन्त्य

भय सम्म लिखितमा, तपाईले वा तपाईको रोजगारदाताले कसैले पनी उपयुक्त सूचना दिएर तपाईको रोजगारीको समाप्ती हुन सक्दछ। सूचना अवधिकोलागि तपाईको ईनाम वा करारमा हेर्नुहोला।

एउटा रोजगारदाताले तपाईलाई बर्खास्त गरिदिन सक्दछन्:

 • यदि तपाईको निश्चित समयको रोजगारको करारको तोकेको मिति पुगेमा
 • अनुपयुक्त वा असन्तोषजनक कार्य सम्पादनको लागि
 • स्वास्थ्यको आधारमा, यदि तपाई आफ्नो जिम्मेवारी आईन्दा निर्भाह गर्न असमर्थ हुनु भएमा (तर कार्य स्थलको छ महिना भित्रको जखमको कारं बाहेक)
 • घटिया वा जानाजान अनाचार, जसको कारणले कुनैपनी सूचना बिनानै बर्खास्त गरिन्छ।

यदि त्यहाँ व्यवशाय खस्कदै गएको छ वा व्यवशायमा पूनर्स्थान गरिएको र तपाईको कामको आईन्दा जरुरी छैन भने पनी, तपाईलाई बर्खास्त गरिन्छ। यो भनेको बेरोजगार हुनु हो। 

कुनैपनी थप भुक्तानी जुन लागू हुन सक्दछ त्यसको लागि तपाईको ईनाम वा करार र NES मा हेर्नुहोला।

महत्वपूर्ण वेभसाईटहरु र सम्पर्कहरु

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
टेलिफोन: १३ १३ ९४