Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
Macedonian
Macedonian
Повеќе информации на македонски јазик
Други теми на македонски јазик
Сродни информации
Дома – македонски јазик
Вратете се на почеток од страната

Mакедонски јазик - Macedonian 

Важни информации за измените на законите за работни односи

Од 1ви јануари 2010 г., сите работодавци и нивните вработени во Нов Јужен Велс кои претходно беа во доменот на  државниот систем за работни односи (воглавно самостојни сопанственици и партнерства) ќе преминат во новиот национален систем за праведна работа (Fair Work system).

Ако вашата работна организација е во доменот на законите на Нов Јужен Велс за работни односи, постојат неколку важни информации кои треба да ги знаете за да обезбедите да бидете подготвени за преминот во новиот национален систем.

Работење во Нов Јужен Велс - Working in NSW