Change text size:   <p>Increase font size</p>   <p>Reduce font size</p>  |   Print page:   <p>Print this page</p>
  |   Contact us   Contact us icon   
 
languages
Croatian
Croatian

Hrvatskom - Rad u NSW-u 

Vaša osnovna radna prava i dužnosti

Saznajte svoja zakonska radna prava

Vodič o NSW radnim odnosima (NSW Industrial Relations)

Početak rada na probni rok

Većina radnih mjesta se ponudi nakon intervjua.

Kad Vam ponude posao, mogu zatražiti da radite na probno ili pokusno razdoblje, kako bi se ustanovilo možete li obavljati taj posao. Poslodavac Vam mora reći koliko će to probno ili pokusno razdoblje trajati i za sav obavljeni rad morate primiti plaću.

Ako zatraže da obavite radnu praksu bez plaće, to se mora organizirati preko registrirane organizacije za obrazovanje i obuku, kao što je škola, TAFE ili sveučilište.

Zatražite pismenu ponudu posla

Kad Vam ponude posao, dobro je od svog poslodavca zatražiti da napismeno navede uvjete pod kojima ćete raditi i što će se od Vas očekivati.

U tom pismu treba biti navedeno:

 • ime Vašeg poslodavca
 • što taj posao uključuje i popis Vaših radnih dužnosti
 • kolika Vam je satnica, tjedna ili dvotjedna plaća
 • Vaše radno vrijeme
 • jest li zaposleni honorarno, s punim ili skraćenim radnim vremenom
 • Vaši uvjeti zapošljavanja
 • koji se radni sporazumi odnose na Vas, kao na primjer radni pravilnik ili radni ugovor.

Prije nego što prihvatite ponudu radnog mjesta

Možete biti zaposleni u skladu s radnim pravilnikom ili radnim ugovorom. Ako zatraže da potpišete dokument u kojem pristajete na te radne uvjete, prvo ga trebate pažljivo pročitati. Nemojte misliti da morate smjesta potpisati, pogotovo ako Vam taj ugovor ne odgovara.

Od poslodavca zatražite vremena da razmotrite dati dokument.

Ugovor slobodno možete ponijeti kući i zamoliti da i druge osobe, u koje imate povjerenja, kroz njega prođu zajedno s Vama. Prije nego što odlučite, možete zatražiti i pravni savjet.

Ako niste sigurni glede navedenih uvjeta ugovora koji trebate potpisati, nazovite Službu informacija o pravednim radnim odnosima (Fair Work Infoline) na 13 13 94.

Pravilnik ili ugovor

Vrsta radnog dogovora prema kojem radite može biti radni pravilnik ili ugovor o radu.

Saznajte koji se pravilnik ili ugovor odnosi na Vaš posao, jer se u njemu nalaze podaci poput minimuma plaće koju morate primati, sve dodatke koje isto morate primati, te se navodi koji rad Vaš poslodavac može a koji ne može očekivati da obavljate u sklopu svog posla.

Nazovite Službu informacija o pravednim radnim odnosima (Fair Work Infoline) na 13 13 94 i saznajte koji se radni pravilnik ili ugovor o radu odnosi na Vas.

Vaša plaća

Vaš poslodavac Vam mora platiti najmanje minimalni iznos naveden u Vašem pravilniku ili ugovoru, ili nacionalni minimum primjenjiv za radnike za koje 'nema pravilnika'. Taj iznos ovisi o vrsti posla kojeg obavljate i radnim satima. Možete imati plaću veću od minimuma.

Možete primati i dodatke za obavljanje određenih radnih zadataka, plaćeni prekovremeni rad za posao izvan Vaših određenih radnih sati, ili dodatne isplate za rad noću, vikendom ili na državne praznike.

Vaš poslodavac Vam mora redovito isplaćivati plaću i, ako to zatražite, plaćati najmanje svakih četrnaest dana.

Poslodavac ne može od Vaše plaće ništa odbijati, osim ako za to date pismeni pristanak ili ako to zakon nalaže. Ništa se ne može odbiti od Vaše isplate za godišnji odmor.

Plaću morate primiti u gotovini, čeku ili se novac može uplatiti izravno u Vaš bankovni račun.

Kad primite plaću, poslodavac Vam mora dati platni odrezak na kojem se navodi koliko Vam je plaćeno.

Nacionalni standardi o zapošljavanju (National Employment Standards)

Deset Nacionalnih standarda o zapošljavanju (National Employment Standards - NES) se odnosi na sve radnike zaposlene kod poslodavca u privatnom sektoru.

Prema NES-u, radnici po zakonu imaju pravo na određene osnovne radne uvjete.

Zajedno s platnim tarifnikom navedenim u njihovom pravilniku ili ugovoru ili nacionalnim minimumom, NES predstavlja zaštitu koju poslodavac ne može mijenjati na štetu radnika.

Što Nacionalni standardi o zapošljavanju pružaju svakom radniku?

Deset NES svakom radniku u privatnom sektoru pruža:

 1. Maksimalni broj radnih sati tjedno - 38 sati tjedno, plus umjerene dodatne sate.
 2. Zahtjev za fleksibilne radne dogovore - omogućuje roditeljima ili starateljima djeteta mlađeg od školskog uzrasta ili invalidnog djeteta ispod 18 godina da zatraži izmjene u svojim radnim uvjetima koji olakšavaju staranje za dijete.
 3. Roditeljski dopust i prava u svezi s tim - do 12 mjeseci neplaćenog dopusta za svakog radnika, plus pravo na zahtjev za dodatnih 12 mjeseci neplaćenog dopusta plus drugi oblici dopusta za majke, očeve i one koji usvajaju dijete.
 4. Godišnji odmor - 4 tjedna plaćenog dopusta godišnje, plus dodatni tjedan za određene radnike u smjenama.
 5. Dopust iz osobnih/njegovateljskih razloga i zbog smrtnog slučaja - traži se 10 dana plaćenog dopusta iz osobnih/njegovateljskih razloga, dva dana neplaćenog dopusta za njegovatelja po potrebi i dva dana u smrtnom slučaju (naplaćeno za honorarne radnike).
 6. Dopust za društveni rad - neplaćeni dopust za dragovoljni rad u hitnim službama i dopust za rad u poroti s pravom na do 10 plaćenih dana za sudsku porotu.
 7. Rad na dugogodišnju službu - pravo na nakupljanje dopusta na dugogodišnju službu.
 8. Državni praznici - plaćeni slobodni dan na 8 nacionalnih državnih praznika plus praznika savezne države ili lokalnog područja.
 9. Obavijest o prekidu radnog odnosa i isplata otpremnine - do 4 tjedna obavijesti o prekidu radnog odnosa (5 tjedana ako je radnik stariji od 45 godina i ima najmanje 2 godine neprekidnog rada), te do 16 tjedana isplaćene otpremnine, a oboje se temelji na godinama rada.
 10. Izdavanje izjave s informacijama o pravednom zaposlenju (Fair Work Information Statement) - poslodavci moraju svim novim radnicima izdati tu izjavu.

Honorarni radnici

Honorarni radnici primaju dodatni iznos, koji se zove dodatak (loading), kao naknadu jer nemaju plaćene izostanke kao na primjer bolovanje ili drugi dopust, ne primaju obavijest o prekidu radnog odnosa i nemaju zajamčeno radno mjesto.

Vaše radne dužnosti

Kao zaposlenik, morate se pridržavati svih zakonskih i razboritih uputa koje Vam poslodavac daje, i s njim surađivati na održavanju sigurne i zdrave radne sredine.

Prekid radnog ugovora

Vaš rad možete okončati ili Vi ili Vaš poslodavac, uz odgovarajuću obavijest, poželjno napismeno. U svom radnom pravilniku ili ugovoru provjerite koliki je traženi rok za davanje obavijesti.

Poslodavac Vam može dati otkaz:

 • ako Vam ističe rok ugovora potpisanog na fiksno razdoblje
 • zbog lošeg ili nezadovoljavajućeg obavljanja posla
 • iz medicinskih razloga, ako više ne možete obavljati svoje dužnosti (ali ne u roku od šest mjeseci nakon povrede na radu)
 • za teški ili namjerni prekršaj, čija posljedica može biti momentalni otkaz.

Otkaz možete dobiti i ako dođe do opadanja u poslovanju ili se tvrtka restrukturira pa Vaše radno mjesto više ne postoji. To se zove otpuštanje zbog viška radne snage (redundancy).

Provjerite jesu li u Vašem radnom pravilniku ili ugovoru o radu i NES-u navedene ikakve dodatne isplate.

Korisne internet stranice i kontakti

NSW Industrial Relations
www.industrialrelations.nsw.gov.au

Fair Work Online
www.fairwork.gov.au

Fair Work Infoline
Telefon: 13 13 94